اعلام مبلغ زکات فطره طبق نظر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «مدظله العالی»

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع ( ۳ کیلو) از خوراکی‌های رایج خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

f6ab2209-6adc-4b2e-b308-60bce9442adf

بسم الله الرحمن الرحیم

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین ومؤمنات، میزان زكات فطره ازسوی دفترمرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «مدظله العالی» به شرح ذیل اعلام شد:

شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع ( ۳ کیلو) از خوراکی‌های رایج خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است تفاوت داشته باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.

دفترمعظم له مبلغ قوت غالب گندم را٤٠هزار تومان و قوت غالب برنج ایرانی ١٥٠ هزار تومان اعلام می نماید كه مؤمنین درپرداخت یكی از آن مخیر می باشند.

دفترحضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «دامت بركاته»